Αρχική

Ο Αγροτικός Γεωργοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ερεσού ιδρύθηκε το 1925 από μία ομάδα παραγωγών που επέλεξαν να ασχοληθούν με την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδει στο προϊόν το νησί τους. Μάλιστα από το 1930 ο Συνεταιρισμός ξεκίνησε να παρασκευάζει κασέρι με την γνωστή επωνυμία “κασέρι Ερεσού” με εξαγωγές στις Η.Π.Α. και στον Καναδά. Τα τελευταία χρόνια παραλαμβάνει το γάλα των παραγωγών το οποίο δίδεται και μεταποιείται από ιδιώτη έμπορο-μεταποιητή.

Η Οργάνωση Παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος του Αγροτικού Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ερεσού ιδρύθηκε στις 30/05/2018 με πρωτοβουλία των παραγωγών-μελών του Συνεταιρισμού, αποτελείται από 21 μέλη που παραδίδουν το γάλα τους, γάλα το οποίο προέρχεται από πρόβατα ελευθέρας βοσκής που βόσκουν σε ορεινές βοσκοτοπικές εκτάσεις που κάποιες συνορεύουν με την θάλασσα, γάλα το οποίο λόγω του τρόπου βόσκησης αλλά και του νησιωτικού χαρακτήρα έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στόχος της ομάδας παραγωγών είναι να αυξάνει και να βελτιώνει καθημερινά την παραγωγή γάλακτος της δίνοντας μεγάλη σημασία στην ποιότητα του γάλακτος που συλλέγει. Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης και η μείωση του κόστους παραγωγής αποτελεί βασικό στόχο της Οργάνωσης η οποία λειτουργεί με γνώμονα πάντα την ενίσχυση των παραγωγών και του αγροτικού τομέα της Ελλάδας.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΣ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ)

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Οργάνωσης / Ομάδας Παραγωγών μέσω του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. Το Μέτρο 9 στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, με σκοπό:

  •  την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,
  •  την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων,
  •  τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,
  •  τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και
  •  άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.